преглед

на търг

2760-5694

Търг 2760-5694 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2310-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 476, Средна: 112, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 27

Общо: 621м³

Начална цена: 107960.00 лв.

Стъпка: 1080 лв.

Гаранция: 5398 лв.

Първа дата: 09.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022