преглед

на търг

2760-5693

Търг 2760-5693 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2313-1MT

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 182, Средна: 145, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 33

Общо: 367м³

Начална цена: 51080.00 лв.

Стъпка: 511 лв.

Гаранция: 2554 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022