преглед

на търг

2760-5692

Търг 2760-5692 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2309-1MT

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 435, Средна: 118, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 23

Общо: 586м³

Начална цена: 99140.00 лв.

Стъпка: 991 лв.

Гаранция: 4957.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Договор

29.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022