преглед

на търг

2760-5691

Търг 2760-5691 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2308-1MT

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 227, Средна: 31, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 266м³

Начална цена: 69010.00 лв.

Стъпка: 690 лв.

Гаранция: 3451 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022