преглед

на търг

2760-5690

Търг 2760-5690 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2307-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 543, Средна: 23, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 58

Общо: 625м³

Начална цена: 117530.00 лв.

Стъпка: 1175 лв.

Гаранция: 5877 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022