преглед

на търг

2760-5687

Търг 2760-5687 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2304-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 313, Средна: 114, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 54

Общо: 490м³

Начална цена: 71870.00 лв.

Стъпка: 719 лв.

Гаранция: 3594 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022