преглед

на търг

2760-5686

Търг 2760-5686 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2303-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 394, Средна: 191, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 132

Общо: 737м³

Начална цена: 95255.00 лв.

Стъпка: 953 лв.

Гаранция: 4763.00 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022