преглед

на търг

2760-5685

Търг 2760-5685 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2302-1

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 523, Средна: 58, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 21

Общо: 604м³

Начална цена: 89880.00 лв.

Стъпка: 899 лв.

Гаранция: 4494 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022