преглед

на търг

2760-5684

Търг 2760-5684 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2301-1МТ

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 549, Средна: 73, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 21

Общо: 646м³

Начална цена: 99725.00 лв.

Стъпка: 997 лв.

Гаранция: 4986 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022