преглед

на търг

2595-2402

Търг 2595-2402 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1716

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 191, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1030, ОЗМ: 28

Общо: 1249м³

Начална цена: 49735.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 2487 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване