преглед

на търг

2595-2401

Търг 2595-2401 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 554, Средна: 9, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1201, ОЗМ: 121

Общо: 1885м³

Начална цена: 81072.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 4054 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване