преглед

на търг

2760-5682

Търг 2760-5682 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2319-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 297, Средна: 85, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 401м³

Начална цена: 68870.00 лв.

Стъпка: 689 лв.

Гаранция: 3444.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022