преглед

на търг

2780-5680

Търг 2780-5680 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2309-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 148, Средна: 380, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 555м³

Начална цена: 67937.00 лв.

Стъпка: 679 лв.

Гаранция: 3397 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022