преглед

на търг

2595-2399

Търг 2595-2399 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 519, ОЗМ: 0

Общо: 519м³

Начална цена: 18684.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 934 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване