преглед

на търг

2780-5679

Търг 2780-5679 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2307-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, дри

Дървесина (м³): Едра: 245, Средна: 257, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 538м³

Начална цена: 73189.00 лв.

Стъпка: 732 лв.

Гаранция: 3659 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022