преглед

на търг

2780-5679

Търг 2780-5679 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2307-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, дри, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 572, Средна: 43, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 64

Общо: 683м³

Начална цена: 73189.00 лв.

Стъпка: 732 лв.

Гаранция: 3659.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022