преглед

на търг

2780-5678

Търг 2780-5678 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2306-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 143, Средна: 292, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 51, ОЗМ: 8

Общо: 541м³

Начална цена: 64263.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 3213 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022