преглед

на търг

2780-5677

Търг 2780-5677 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2305-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 244, Средна: 293, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 25

Общо: 581м³

Начална цена: 77017.00 лв.

Стъпка: 770 лв.

Гаранция: 3851 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022