преглед

на търг

2780-5674

Търг 2780-5674 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2301-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 145, Средна: 257, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 416м³

Начална цена: 53267.00 лв.

Стъпка: 533 лв.

Гаранция: 2663 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022