преглед

на търг

2780-5673

Търг 2780-5673 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2300-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 139, Средна: 147, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 292м³

Начална цена: 38893.00 лв.

Стъпка: 389 лв.

Гаранция: 1945.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Протокол от проведен търг

13.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.12.2022