преглед

на търг

2700-5681

Търг 2700-5681 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2306

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 580, Средна: 466, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 120, ОЗМ: 13

Общо: 1183м³

Начална цена: 170870.00 лв.

Стъпка: 1709 лв.

Гаранция: 8544 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022