преглед

на търг

2595-2398

Търг 2595-2398 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 558, ОЗМ: 9

Общо: 598м³

Начална цена: 22235.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 1112 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване