преглед

на търг

2595-2397

Търг 2595-2397 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 200, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1028, ОЗМ: 38

Общо: 1276м³

Начална цена: 50112.00 лв.

Стъпка: 500 лв.

Гаранция: 2506 лв.

Първа дата: 03.05.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване