преглед

на търг

2760-5672

Търг 2760-5672 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2318-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 314, Средна: 32, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 59

Общо: 409м³

Начална цена: 59370.00 лв.

Стъпка: 594 лв.

Гаранция: 2969 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 16:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022