преглед

на търг

2760-5671

Търг 2760-5671 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2317-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, чб

Дървесина (м³): Едра: 314, Средна: 50, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 35

Общо: 405м³

Начална цена: 64345.00 лв.

Стъпка: 643 лв.

Гаранция: 3217 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022