преглед

на търг

2760-5670

Търг 2760-5670 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2316-1

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 261, Средна: 51, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 14

Общо: 331м³

Начална цена: 53060.00 лв.

Стъпка: 531 лв.

Гаранция: 5653 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022