преглед

на търг

2700-5669

Търг 2700-5669 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2315

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 165, Средна: 571, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 64, ОЗМ: 16

Общо: 862м³

Начална цена: 110045.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 5502.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Договор

07.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022