преглед

на търг

2960-2394

Търг 2960-2394 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1606-7

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела

Дървесина (м³): Едра: 128, Средна: 71, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 66, ОЗМ: 32

Общо: 297м³

Начална цена: 22556.80 лв.

Стъпка: 226 лв.

Гаранция: 1128 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: