преглед

на търг

2700-5668

Търг 2700-5668 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2314

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 337, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 46, ОЗМ: 9

Общо: 507м³

Начална цена: 65320.00 лв.

Стъпка: 653 лв.

Гаранция: 3266 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022