преглед

на търг

2700-5667

Търг 2700-5667 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2310

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 180, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 88, ОЗМ: 5

Общо: 322м³

Начална цена: 41040.00 лв.

Стъпка: 410 лв.

Гаранция: 2052 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022