преглед

на търг

2700-5665

Търг 2700-5665 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2308

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 28, Средна: 397, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 86, ОЗМ: 11

Общо: 561м³

Начална цена: 67860.00 лв.

Стъпка: 679 лв.

Гаранция: 3393.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

07.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022