преглед

на търг

2700-5664

Търг 2700-5664 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2307

Дата на публикуване: 17.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл, здб

Дървесина (м³): Едра: 130, Средна: 420, Дребна: 34

Дърва (м³): За огрев: 96, ОЗМ: 9

Общо: 689м³

Начална цена: 89010.00 лв.

Стъпка: 890 лв.

Гаранция: 4451.00 лв.

Първа дата: 06.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.11.2022

Документация за провеждане на търг

17.11.2022

Проекто-договор

17.11.2022

Протокол от проведен търг

08.12.2022

Договор

07.03.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.12.2022