преглед

на търг

2960-2395

Търг 2960-2395 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1618-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 49, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 6, ОЗМ: 14

Общо: 227м³

Начална цена: 20021.28 лв.

Стъпка: 201 лв.

Гаранция: 1001 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: