преглед

на търг

2700-5661

Търг 2700-5661 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2303

Дата на публикуване: 16.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 285, Средна: 735, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 173, ОЗМ: 14

Общо: 1260м³

Начална цена: 165105.00 лв.

Стъпка: 1651 лв.

Гаранция: 8255.00 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.11.2022

Документация за провеждане на търг

16.11.2022

Проекто-договор

16.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.11.2022

Допълнителен документ

17.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2022