преглед

на търг

2960-2396

Търг 2960-2396 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 1620-3

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 35, ОЗМ: 48

Общо: 198м³

Начална цена: 15565.44 лв.

Стъпка: 156 лв.

Гаранция: 778 лв.

Първа дата: 27.04.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: