преглед

на търг

2700-5660

Търг 2700-5660 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2305

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 454, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 60, ОЗМ: 5

Общо: 633м³

Начална цена: 76815.00 лв.

Стъпка: 768 лв.

Гаранция: 3841.00 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2022