преглед

на търг

2700-5659

Търг 2700-5659 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2304

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 539, Средна: 913, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 194, ОЗМ: 13

Общо: 1691м³

Начална цена: 231240.00 лв.

Стъпка: 2312 лв.

Гаранция: 11562.00 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.12.2022