преглед

на търг

2700-5658

Търг 2700-5658 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2302

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, ела, здгл, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 334, Средна: 1350, Дребна: 101

Дърва (м³): За огрев: 393, ОЗМ: 37

Общо: 2215м³

Начална цена: 282550.00 лв.

Стъпка: 2826 лв.

Гаранция: 14128 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022