преглед

на търг

2700-5657

Търг 2700-5657 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 2301

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, здгл

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 582, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 92, ОЗМ: 27

Общо: 905м³

Начална цена: 115370.00 лв.

Стъпка: 1154 лв.

Гаранция: 5769 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022