преглед

на търг

2800-5655

Търг 2800-5655 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2302

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 426, Средна: 115, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 515, ОЗМ: 7

Общо: 1068м³

Начална цена: 159758.00 лв.

Стъпка: 1598 лв.

Гаранция: 7988 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022