преглед

на търг

2800-5654

Търг 2800-5654 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2301

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 778, Средна: 82, Дребна: 33

Дърва (м³): За огрев: 50, ОЗМ: 6

Общо: 949м³

Начална цена: 109922.00 лв.

Стъпка: 1099 лв.

Гаранция: 5496.00 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Протокол от проведен търг

02.12.2022

Договор

06.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.12.2022