преглед

на търг

2800-5656

Търг 2800-5656 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2309

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм, здгл, акдр, бк, трп, брз, врб

Дървесина (м³): Едра: 1009, Средна: 591, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 4667, ОЗМ: 28

Общо: 6334м³

Начална цена: 1007684.00 лв.

Стъпка: 10077 лв.

Гаранция: 50384 лв.

Първа дата: 02.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022