преглед

на търг

2347-5650

Търг 2347-5650 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2219-1

Дата на публикуване: 15.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 17м³

Начална цена: 2752.00 лв.

Стъпка: 28 лв.

Гаранция: 132 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 12:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.11.2022

Документация за провеждане на търг

15.11.2022

Проекто-договор

15.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.11.2022