преглед

на търг

2347-5653

Търг 2347-5653 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2227-1

Дата на публикуване: 14.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 224, Средна: 173, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 447м³

Начална цена: 64800.00 лв.

Стъпка: 648 лв.

Гаранция: 3240 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2022

Документация за провеждане на търг

14.11.2022

Проекто-договор

14.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2022