преглед

на търг

2347-5652

Търг 2347-5652 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2226-1

Дата на публикуване: 14.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 155, Средна: 197, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 364м³

Начална цена: 54555.00 лв.

Стъпка: 546 лв.

Гаранция: 2727 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2022

Документация за провеждане на търг

14.11.2022

Проекто-договор

14.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2022