преглед

на търг

2347-5651

Търг 2347-5651 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2225-1

Дата на публикуване: 14.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 68, Средна: 45, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 13

Общо: 126м³

Начална цена: 19780.00 лв.

Стъпка: 198 лв.

Гаранция: 989 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2022

Документация за провеждане на търг

14.11.2022

Проекто-договор

14.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2022