преглед

на търг

2347-5648

Търг 2347-5648 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 2123-1

Дата на публикуване: 14.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 47м³

Начална цена: 5128.80 лв.

Стъпка: 51 лв.

Гаранция: 256.00 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2022

Документация за провеждане на търг

14.11.2022

Проекто-договор

14.11.2022

Протокол от проведен търг

03.12.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.12.2022