преглед

на търг

2700-2021

Търг 2700-2021 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1616e-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 123, Средна: 7, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 6

Общо: 136м³

Начална цена: 12442.00 лв.

Стъпка: 150 лв.

Гаранция: 622 лв.

Първа дата: 14.06.2016, 15:00

Втора дата: 21.06.2016, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: