преглед

на търг

2500-5647

Търг 2500-5647 - ДГС КЮСТЕНДИЛ

Обект No. 22045

Дата на публикуване: 14.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 89, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 101м³

Начална цена: 12304.71 лв.

Стъпка: 123 лв.

Гаранция: 615 лв.

Първа дата: 01.12.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2022

Документация за провеждане на търг

14.11.2022

Проекто-договор

14.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2022