преглед

на търг

2850-5646

Търг 2850-5646 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2237

Дата на публикуване: 11.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ела, бк, вгбр, ива

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 28, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 343, ОЗМ: 10

Общо: 455м³

Начална цена: 27131.00 лв.

Стъпка: 271 лв.

Гаранция: 1357 лв.

Първа дата: 30.11.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.11.2022

Документация за провеждане на търг

11.11.2022

Проекто-договор

11.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.11.2022