преглед

на търг

2800-5644

Търг 2800-5644 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2230

Дата на публикуване: 07.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 138, Средна: 105, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 81, ОЗМ: 3

Общо: 332м³

Начална цена: 22495.00 лв.

Стъпка: 225 лв.

Гаранция: 1125.00 лв.

Първа дата: 24.11.2022, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.11.2022

Документация за провеждане на търг

07.11.2022

Проекто-договор

07.11.2022

Протокол от проведен търг

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.11.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

14.12.2022